Vår historie

God dag - dette er fra MMI...

 

Siden 1972 har flere hundre tusen mennesker hvert år blitt kontaktet av Markeds- og Medieinstituttet, MMI. Alltid med samme formål: Vi vil vite din mening om et eller annet. Er du for eller mot EU? Hvem vil du stemme på ved neste valg? Hvor ofte drikker du melk? Vil du kjøpe elbil eller dieselbil?

Noen oppfatter en henvendelse fra oss som irriterende og uønsket, andre synes det er flott at nettopp deres mening blir hørt.

Uansett hva slags reaksjon du måtte ha så kan det være greit å vite litt mer om markedsundersøkelser, meningsmålinger og om Ipsos MMI.

Markeds- og Medieinstituttet, MMI, ble grunnlagt i 1972 og i lang tid var det stort sett MMI og Norsk Gallup som utførte de fleste meningsmålinger og markedsundersøkelser i Norge. Det ble gjennomført personlige intervju med intervjuere som gikk fra dør til dør, og postale intervju var også mye brukt i lang tid. Men, etter hvert ble telefonintervju en ganske dominerende metode for å intervjue befolkningen. Mange studenter jobbet som telefonintervjuere hos MMI gjennom 80 og 90-tallet, og MMI gjorde i disse årene mange hundre tusen telefonintervju hvert år. 

I denne perioden var MMI også ansvarlig for TV-meterundersøkelsen, den norske radioundersøkelsen, avisundersøkelsen og magasinundersøkelsen. Vi utviklet også Norsk Monitor, som gjennom mange år har fulgt Nordmenns forhold til miljøvern og klima, til innvandring og fremmedfrykt og som har resultert i flere bøker som blant annet utforsker om den økte velstanden har gjort oss lykkeligere (Ja, men bare til en viss grad).   

I 1999 begynte MMI som det første markedsanalysebyrået i Norge å systematisk gjennomføre intervju via e-post og internett. Siden den gang har intervjuing via digitale plattformer, utviklet seg, og i dag er også mobiltelefonen blitt et viktig verktøy for oss.

I 2011 ble MMI en del av Ipsos. Ipsos er et opprinnelig fransk markedsanalysebyrå, som nå har virksomhet i 90 land, med ca. 18 000 ansatte. I Norge jobber Ipsos MMI for en rekke oppdragsgivere innenfor offentlig sektor, og for mange av de største norske bedriftene innenfor privat sektor.

 

 

Hvorfor det er viktig at folk svarer på undersøkelser
Meningsmålinger og markedsundersøkelser bidrar til å smøre samfunnsmaskineriet. Informasjon og meninger du gir oss i en undersøkelse, gir vi videre til de som trenger informasjon for å ta en bedre beslutning.

Hvis ingen svarte på undersøkelser, ville mange beslutninger måtte baseres på gjetninger. For oss som samfunn, ville det ført til at flere feilaktige beslutninger ville blitt tatt, og mange dårlige ideer ville bli satt ut i livet.

For de som styrer samfunnet vårt er denne tilgangen på informasjon om hva folk mener, om omfang og alvorlighetsgrad, viktig for å kunne justere kurs og ta beslutninger.

Dette gjelder også for private virksomheter. Ser man på enkeltstående undersøkelser for private virksomheter virker de kanskje ikke så viktige hver for seg. Men, det at private virksomheter har et slikt verktøy for å justere kursen, ta bedre beslutninger, og unngå fiaskoer, betyr mye for samfunnet samlet sett.

For deg som skal svare på undersøkelser betyr det at du får muligheten til å si din mening. Noen ganger får du uttrykt din mening om et tema du brenner for. Noen ganger får du sagt fra om den reklamen som har irritert deg. Noen ganger har du kanskje verken interesse eller særlige meninger om det vi spør om, men det er også en del av den virkeligheten vi skal kartlegge.

Ved å svare på undersøkelser får man også innblikk i mange av endringene i samfunnet. Enten det er private virksomheter som tester ut nye produkter og tjenester, eller det offentlige som gjennom en undersøkelse vil ta pulsen på folks mening om aktuelle forslag.

Så skjønner vi selvsagt at det ikke alltid passer å svare når vi sender deg en undersøkelse, men vi håper du kan ta deg tid til å svare en gang iblant.

Hvorfor svarer egentlig folk på markedsundersøkelser? Vi har naturligvis undersøkt dette også. Når vi spør hvorfor man svarer på undersøkelser, får vi følgende svar:

  • Det er viktig at folk svarer på undersøkelser (33%)
  • Det er interessant (28%)
  • Jeg får si min mening (23%)
  • Jeg kan vinne premier (11%)
  • Ingen spesiell grunn/Vet ikke (5%)