Poengsystem og premiering av undersøkelser

Fra og med høsten 2022 har vi innført et poengsystem hvor du samler poeng for å svare på undersøkelser. Dette systemet vil i stor grad erstatte trekning av gavekort som belønningssystem.

For hver undersøkelse du svarer på, samler du opp poeng. Disse poengene kan du veksle inn i gavekort og premier som du kan bruke til å handle med. Antall gavekort og premier tilgjengelig for innløsning vil øke etter hvert som deltakerne samler opp flere poeng.

I starten på hver undersøkelse vil vi oppgi hvor mange poeng du får for å besvare undersøkelsen. I utgangspunktet vil vi gi deg 200 poeng pluss 100-200 poeng pr minutt undersøkelsen er estimert til å vare. På lengre og/eller mer krevende undersøkelser gir vi 200 poeng pr. minutt, mens på korte og greie undersøkelser vil du få 100 poeng pr minutt. 100 poeng tilsvarer 1 krone. 

Lengde på undersøkelse

Antall poeng

1 – 5 minutter

400 – 1000 poeng

6 – 8 minutter

800 – 1800 poeng

9 – 11 minutter

1100 – 2400 poeng

Over 11 minutter

Minimum 1300 poeng 

Poengene du tjener må brukes inn 1 år etter sist besvarte undersøkelse. Hvis ikke blir poengene ansett som foreldet, og slettes fra medlemmets konto. Foreldede poeng slettes fra panelet en gang i året, og du vil til enhver tid kunne sjekke status på antall poeng under din brukerprofil når du logger deg inn. 

Har du problemer med å veksle inn poeng kan du sende oss en e-post på NO-Panelsupport@ipsos.com og vi vil hjelpe deg så raskt vi kan.