Betingelser

Ved å samtykke til å bli panelmedlem, godtar du å motta invitasjoner til å delta i undersøkelser, forskningsprogrammer eller lignende tjenester, både fra paneleieren du har søkt om panelmedlemskap hos og fra andre paneleiere. Du kan når som helst melde deg ut.

Et panelmedlemskap er personlig og kan kun brukes av personen som registrerer seg for medlemskap. Du er ansvarlig for å holde eventuell brukerinformasjon og passord konfidensielt, og du er ansvarlig for eventuell autorisert eller uautorisert bruk av kontoen tilknyttet medlemskapet.

Når du deltar i en undersøkelse og/eller bruker nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted eller et panelnettsted, er du forpliktet til å overholde disse vilkårene samt andre vilkår og betingelser som gjelder for din deltakelse

Ved å delta i en undersøkelse, godtar du å oppgi sann, korrekt og fullstendig informasjon om deg selv. Hvis du oppgir informasjon som ikke er sann, korrekt og fullstendig, eller vi har grunn til å mistenke dette, vil du kanskje ikke være kvalifisert for en undersøkelse, og vil dermed ikke motta eventuelle insentiver for deltakelse. Videre kan en paneleier avslutte medlemskapet ditt, noe som vil føre til at du ikke kan delta i flere undersøkelser eller andre forskningsprogrammer.

Du er ansvarlig for handlinger og kommunikasjon utført eller overført fra kontoen din.

Deltakelse i en undersøkelse eller bruk av tjenesten er frivillig. Tjenestene er for personlig og ikke-kommersiell bruk, og vi forbeholder oss retten til å endre tjenestene uten forvarsel.

Med mindre annet er oppgitt er alle materialer, konsepter, tekster, design, grafikk, tegninger, fotografier, videoklipp, musikk og lyder og alle varemerker, tjenestemerker og handelsnavn brukt i en undersøkelse og/eller på nettstedet vårt, begrenset innhold.

Når du besvarer en undersøkelse, kan det bli fremvist begrenset innhold til deg. Du har ingen rettigheter tilknyttet det begrensede innholdet og du kan ikke bruke, avsløre, laste ned, kopiere, distribuere eller gjengi (inkludert, men ikke begrenset til publisering på ethvert nettsted, sosiale media eller blogg) det begrensede innholdet. Vær oppmerksom på at det kan bli reist sak dersom eventuell uautorisert bruk av begrenset innhold kan knyttes til deg. Du er herved informert om og anerkjenner at vi vil samarbeide fullt ut med alle forespørsler om avsløring fra tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til avsløring av identiteten din) tilknyttet påstander om at du har brukt begrenset innhold i strid med disse vilkårene, og som vi anser som legitime.

Hvis du svarer på og fullfører en undersøkelse, kan du tjene poeng som kan løses inn for ulike belønninger i insentivprogrammet vårt. Du er ikke nødt til å kjøpe noe som helst for å motta poeng. Poengene du har tjent er personlige og kan ikke overføres til noen andre. Poengene er gyldige og innløsbare i en periode på tolv (12) måneder etter at kontoen din blir inaktiv, d.v.s etter siste besvarte undersøkelse. Når det har gått 12 måneder etter sist besvarte undersøkelse kan vi tilbakekalle eventuelle poeng eller insentiver du ikke har løst inn. Du mister også opptjente poeng hvis du melder deg ut, uten først å innløse dine poeng.

På begynnelsen av en undersøkelse vil du motta informasjon om antall poeng du kan tjene. Vi påtar oss ikke på noen måte å være ansvarlig eller skyldig for skattemessige konsekvenser eller plikter som kan oppstå som følge av poeng eller insentiver som blir utstedt eller innløst.

Panelmedlemmer kan når som helst melde seg av bruk av enhver eller alle tjenester (inkludert, uten begrensning, mottakelse av undersøkelsesinvitasjoner, nyhetsbrev eller kommunikasjon) ved å følge prosedyrene for avmelding som beskrevet på panelnettstedet, eller ved å sende en e-post til støtteteamet for panelmedlemmer her.

Vi skal iverksette rimelige tiltak som pålagt av lov eller forskrifter for å svare på hver e-postforespørsel innen rimelig tid etter disse blir mottatt. Ved opphør av tjenester vil panelmedlemmers kontaktinformasjon bli fjernet fra alle kommunikasjons- eller kontaktlister tilknyttet de avsluttede tjenestene. Merk at det kan ta noen få dager å fullføre slik fjerning, og at du i løpet av denne tidsperioden kan motta meldinger fra oss som vi har opprettet eller satt sammen før avmelding fant sted.

I tillegg til eventuelle og alle andre tilgjengelige rettsmidler, kan vi, uten varsel, suspendere og/eller avslutte din bruk av og tilgang til tjenesten eller ditt medlemskap i panelet hvis du bryter med disse vilkårene, eller dersom du bruker tjenesten på ulovlig vis eller på annet vis handler på en måte som, etter vårt eget skjønn, er uakseptabel for oss, en undersøkelseseier, paneleier eller partner. Hvis vi avslutter din rett til å bruke tjenesten og/eller hvis panelmedlemskapet ditt avsluttes:

(a) mister du alle rettigheter, titler og fordeler i og/eller til alle ikke-innløste belønninger, insentiver og/eller premier etter avslutning;

(b) vil panelmedlemskapet ditt umiddelbart bli kansellert;

(c) din tilgang til og bruk av tjenesten umiddelbart opphøre; og

(d) du vil ikke ha tillatelse til å delta i noen fremtidige undersøkelser levert gjennom tjenesten.

Videre forbeholder vi oss retten til å deaktivere kontoen for panelmedlemskap:

(a) hvis du ikke lenger er en aktiv paneldeltaker;

(b) hvis vi mottar varsel om returnering ulevert eller leveringsfeil i e-postkommunikasjonen med e-postkontoen din; eller

(c) hvis vi mottar varsel om «full postboks» tre (3) ganger ved e-postkommunikasjon til e-postkontoen din.

Ved deaktivering, avslutning utført av deg eller avslutning utført av oss, mister du eventuelle insentiver du har tjent.