Velkommen til Ipsos.

Når verden er stadig mer kompleks og endres raskere har behovet for pålitelig informasjon aldri vært større. I Ipsos tror vi at våre kunder trenger mer enn en dataleverandør. De trenger en partner som kan skaffe nøyaktig og relevant informasjon slik at deres beslutning har et solid grunnlag.

Våre lidenskapelige og nysgjerrige eksperter gir presise målinger og innsikt for å skape den beste forståelse av samfunn, markeder og mennesker. Vi benytter en kombinasjon av vitenskap, teknologi og ekspertise med klare prinsipper om sikkerhet, tydelighet, hurtighet og substans. Slik at våre kunder kan handle raskere, smartere og modigere.

Se filmen om hvem Ipsos er og gjør:

Ipsos er verdens tredje største markedsanalyseselskap og er til stede i 90 land. Vi er over 18000 ansatte, og har noen av verdens største selskaper som våre kunder. Ipsos følger ICC/ESOMAR-retningslinjer i vårt arbeid med markeds-, menings- og samfunnsforskning. Vi legger stor vekt på å beskytte personopplysningene til våre respondenter, paneldeltakere, ansatte, intervjuere og kunder. Ipsos Norge har hovedkontor på Skøyen i Oslo. Ved å delta i vårt panel er du med på å skaffe svar på spørsmålene våre kunder stiller.