Spørsmål og svar

Nedenfor finner du svar på en del ofte stilte spørsmål om undersøkelser, personvern, trekking og utsending av premier og annet.

Hvordan vet jeg at dere faktisk trekker vinnere på undersøkelsene?

Vi har ikke lov til å publisere navn eller annen identifiserbar informasjon om vinnere på internett. Alle vinnere som blir trukket ut blir derfor lagt i et arkiv som håndteres av Charlotte Johansen i Ipsos (epost: charlotte.johansen@ipsos.com). Ved å ta kontakt med Charlotte kan man spørre om vinnere på en spesifikk undersøkelse og få opplyst dette.

Vinnere blir trukket tilfeldig og kontaktet direkte, enten via e-post eller på sms. De aller fleste premiene er digitale, f.eks i form av en kode som gjør det mulig å innløse gavekort eller kinobilletter. Vi sender da koden direkte med en lenke til hvor du kan innløse premien. Hvis vi skal sende ut fysiske produkter vil vi først sende ut en henvendelse for å få bekreftet postadressen.

Jeg har oppdaget en åpenbar feil i en undersøkelse - hva skal jeg gjøre?

Alle undersøkelser som sendes ut blir dobbeltsjekket for å avsløre ev. feil, men det er som kjent menneskelig å feile og vi kan aldri sikre oss 100% mot at det kan være feil i et skjema. Oppdager du en åpenbar feil i et skjema, eksempelvis at du har svart at du liker et merke godt, og så blir spurt hvorfor du ikke liker dette merket, så vil vi svært gjerne ha beskjed med en gang. Du kan da kontakte oss på 944 600 83 mellom kl. 9-16, eller sende en e-post til NO-Panelsupport@ipsos.com.

Jeg får beskjed om at jeg ikke er i målgruppen etter bare noen få spørsmål – får jeg likevel poeng eller er jeg fortsatt med i trekningen av premier?

I enkelte undersøkelser skal vi kun intervjue personer som tilhører en spesiell målgruppe. Eksempelvis har vi gjennomført undersøkelser hvor vi kun skulle intervjue personer med astma, kun personer som har stemt på arbeiderpartiet ved siste valg. Eller har parabolantenne hjemme. Vi er da nødt til å stille noen spørsmål i innledningen for å avgjøre om du er i målgruppen eller ikke, og de som ikke er i målgruppen vil kunne avslutte undersøkelsen etter disse innledende spørsmålene. Hvis undersøkelsen premieres med poeng, vil du normalt ikke få poeng, siden undersøkelsen da er vesentlig kortere. Hvis det er satt opp en direkte trekning av premier, vil vi inkludere alle, også de som er utenfor målgruppen, i listen vi bruker for å trekke ut vinnere.

Må jeg starte helt forfra hvis jeg har begynt å besvare en undersøkelse og så må avbryte?

Nei. De aller fleste av våre undersøkelser er lagd slik at hvert enkelt svar lagres når du klikker deg videre til neste side. Må du avbryte en undersøkelse halvveis, kan du derfor bare åpne lenken på nytt og du vil da kunne fortsette der du slapp sist.

Hvordan kan dere vite hvem som har svart og trekke vinnere når vi svarer anonymt?

Hver deltaker på en undersøkelse får en unik, kryptert lenke. Denne lenken er koblet mot en unik ID. Via disse ID'ene kan vi så hente ut kontaktinformasjon på deltakeren fra vår database når vi har trukket vinnere.

Når det deles ut poeng på undersøkelser gjøres det automatisk ved at serveren undersøkelsen ligger på sender informasjon til serveren med databasen over deltakere om at undersøkelsen er besvart og hvor mange poeng det gir. Poengene legges da til på deltakerens poengkonto.

Er jeg forpliktet til å svare på undersøkelser?

Nei. Det er alltid frivillig å svare på undersøkelser. Det eneste du har sagt ja til, er å motta invitasjoner til undersøkelser. Vi skjønner at du ikke alltid har tid eller lyst til å svare på en undersøkelse og det da selvsagt helt i orden å la være.

Lenken virker ikke - Hva gjør jeg da?

Kontroller at du har tilgang til internett. Hvis undersøkelsen er mottatt vie en epostserver, sjekk at epostserveren ikke har sensurert bort lenker og velg oss gjerne som en sikker avsender. Du kan også prøve å kopiere hele lenken inn i adressefeltet på nettleseren din. Opplever du gjentatte problemer eller mistenker at noe er galt kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Hvordan kan jeg melde meg ut?

Du kan melde deg ut ved å gå inn på «Utmelding» i menyen til venstre under «Min side»