Personvern

Som prinsipp holdes dine persondata adskilt fra dine svar på undersøkelser, og datasettene vi leverer til oppdragsgiver vil ikke inneholde persondata som kan identifisere deg. Dine svar på undersøkelser vil derfor alltid leveres i anonymisert form til oppdragsgiver.

Videre vil vi aldri videreformidle eller gi ut e-postadresser eller telefonnummer til oppdragivere eller tredjeparter.

Du vil heller aldri bli utsatt for noen form for salg eller markedsføring fra oss. Vi jobber utelukkende med meningsmålinger og markedsundersøkelser.